De Hoeksteen - De Hoeksteen

Title
Ga naar de inhoud
Stichting De Hoeksteen
De Hoeksteen heeft sinds mei 2023 een ANBI-status.
Vanaf 1977 heeft Stichting de Hoeksteen een eigen gebouw voor vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
En dat is het ook, een hoeksteen voor de Kempen. Tot stand gekomen dankzij een grote inspanning van de oudervereniging maar ook dankzij vele goede gevers in de Kempen: particulieren, verenigingen, bedrijfsleven en landelijke en regionale fondsen. Een plaats die is afgestemd op de behoeftes en mogelijkheden van onze deelnemers. Een onderkomen dat hen bovendien de noodzakelijke bescherming en intimiteit biedt.
Met de beschikbaarheid van een eigen aangepast gebouw wordt de gelijkwaardigheid van mensen met een verstandelijke beperking in de Kempen tot uitdrukking gebracht.

De organisatie
De Hoeksteen wordt gebruikt door o.a. clubs,waarvan mensen met een verstandelijke beperking lid kunnen zijn.
Daarnaast vinden er activiteiten plaats waar alleen entree wordt gevraagd. De clubs en activiteiten vallen onder de eindverantwoordelijkheid van Stichting de Hoeksteen. Elke club en activiteit is een zelfstandig onderdeel met een eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van de programma’s. Per club zijn er ca. 20 deelnemers, bij activiteiten kunnen dit er meer zijn, met 4 tot 6 vrijwilligers als begeleiding.
Bij het samenstellen van de clubs wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en belangstelling van de individuele deelnemer.
In totaal zijn er zo’n 120 vrijwilligers betrokken bij de clubs en activiteiten, met zo’n 270 deelnemers.

Doelomschrijving:
“Stichting De Hoeksteen Bladel stelt zich ten doel het organiseren en doen uitvoeren van activiteiten ten behoeve van mensen met een verstandelijke en/of  lichamelijke beperking. De activiteiten hebben voornamelijk betrekking op het gebied van sport en spel waardoor mensen van onze doelgroep duurzame relaties met anderen kunnen aangaan en zich daardoor beter mens kunnen voelen.”

Beloningsbeleid bestuur en vrijwilligers.
Zowel bestuur als de vrijwilligers worden niet beloond voor hun werkzaamheden.

De Hoeksteen Marktstraat 20 5531AT Bladel
Terug naar de inhoud