Financiën - De Hoeksteen

Title
Ga naar de inhoud
Financiën De Hoeksteen
Voor een gezonde financiële huishouding is het van belang dat er evenwicht is tussen de
inkomsten en de kosten van de activiteiten, beheer en huisvesting.

De uitgaven:
- Activiteitenkosten: alles wat nodig is voor de activiteiten op zich.
- Beheerskosten zoals administratie-, telefoonvergader-, bijscholingkosten en andere activiteit-ondersteunende kosten.
- Huisvestingskosten zoals gas, water, licht, huur en schoonmaakkosten.

De inkomsten:
- Bijdrage van de leden in de vorm van contributie.
- Subsidies van de gemeenten waar de deelnemers wonen: Eersel, Bladel en Reusel - De Mierden
- Handicap NL
- Donaties

Het bankrekeningnummer van de Hoeksteen is : NL 74 RABO 0112 8144 76

Stichting de Hoeksteen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54703565
De Hoeksteen Marktstraat 20 5531AT Bladel
Terug naar de inhoud